+30 2310 996125 tziavos@topo.auth.gr

Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας

Το Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας αποτελεί ένα από τα 6 θεσμοθετημένα με νόμο εργαστήρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Έχει ως αποστολή την εν γένει προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε θέματα που εμπίπτουν στην Επιστημονική και Ερευνητική του περιοχή. Τα ειδικότερα αντικείμενα συμπεριλαμβάνουν:

Τη Φυσική Γεωδαισία και Γεωδυναμική

με έμφαση στη μελέτη, τις μετρήσεις και τις εφαρμογές του πεδίου βαρύτητας της Γης σε διάφορες κλίμακες, με επίγεια, από αέρα και δορυφορικά δεδομένα, τόσο σε αναλυτικό, θεωρητικό, υπολογιστικό, όσο και σε πειραματικό επίπεδο.

Προσδιορισμό τοπικών και περιφερειακών λύσεων για το γεωειδές

με συνδυασμό ετερογενών δεδομένων. Κύριος στόχος είναι η εκτίμηση υψομέτρων του γεωειδούς υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας για εφαρμογές στη γεωδαισία, την ωκεανογραφία και τη γεωφυσική.

Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων

προγενέστερων και πρόσφατων αλτιμετρικών αποστολών για την προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας, τον προσδιορισμό της ωκεάνιας κυκλοφορίας και την εκτίμηση μεταβολών της μέσης στάθμης της θάλασσας.

Τη μελέτη του συνδυασμού υψομέτρων του γεωειδούς

με δεδομένα παλιρροιογράφων, υψόμετρα GPS και την τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας για τον προσδιορισμό του απόλυτου αλτιμετρικού σφάλματος δορυφορικών αποστολών αλτιμετρίας.

Το συνδυασμό δεδομένων GPS, χωροστάθμησης και υψομέτρων γεωειδούς

για την ενοποίηση κατακόρυφων συστημάτων αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και η αξιολόγηση της ακρίβειας των δεδομένων των αποστολών CHAMP/GRACE/GOCE σε διάφορες χωρικές κλίμακες, καθώς και ο συνδυασμός δορυφορικών, επίγειων και θαλάσσιων δεδομένων για το πεδίο βαρύτητας για τον προσδιορισμό βαθών Moho.

Τη μελέτη του συνδυασμού δεδομένων των αποστολών

GOCE/GRACE, επίγειων μετρήσεων βαρύτητας, υψομέτρων της επιφάνειας της θάλασσας από αλτιμετρία και πλωτήρες για τον προσδιορισμό της δυναμικής και χρονικά μεταβαλόμενης τοπογραφίας της επιφάνειας της θάλασσας και της ωκεάνιας κυκλοφορίας (διεύθυνση και ταχύτητα θαλάσσιων ρευμάτων).